Over Recruitment professionals

“Recruitment Professionals gelooft sterk in het menselijk potentieel”

“Recruitment Professionals” is hét Werving & Selectie bureau voor managers in Commerciële, Operationele en Ondersteunende (service) functies. Wij zijn van mening dat de kwaliteit van organisaties wordt bepaald door de managers die er werken. Als management vacatures worden ingevuld met de juiste persoonlijkheden, worden medewerkers gestimuleerd al hun talenten in te zetten en zo hun potentieel optimaal te benutten. Met de juiste managers op het juiste moment op het juiste team, is heel veel mogelijk. Als medewerkers op de juiste manier worden gecoacht, zijn ze gelukkiger, loyaler en ondernemender. Ze voelen zich verantwoordelijker voor de klantbeleving en de resultaten van de organisatie.

“Recruitment Professionals” acteert vanuit een netwerkgedachte. Via ons exclusieve netwerk van ambassadeurs weten we jong talent aan te trekken en bereiken we ervaren professionals. Beiden meestal niet direct zoekend, maar latent in de markt en met de ambitie om hun “next level” te realiseren. Ze hebben allemaal passie en intrinsieke motivatie voor carrière, kennis en ontwikkeling binnen een management-rol.

Nieuw talent vinden wordt moeilijker en de concurrentie in de “War for Talent” zal toenemen

De gevolgen van de demografische ontwikkelingen zullen in toenemende mate merkbaar worden. Daarnaast is de “next Gen” medewerk(st)er zich zeer bewust van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Denk hierbij niet alleen aan primaire en secundaire voorwaarden, maar zeker ook aan de bedrijfsculturen en hoe er binnen organisaties wordt geïnvesteerd in mensen.
Lifetime employment is een verdwijnend concept. De komende decennia krijgen organisaties te maken met schaarste aan talent en anderzijds de behoefte van talent om zichzelf telkens verder te kunnen ontwikkelen. Voor organisaties neemt de noodzaak toe om zich meer en meer te richten op het koesteren van hun huidige en ontwikkelen van het toekomstige Human Capital.

Recruitment Professionals draagt bij in de prestaties van u, uw medewerkers en daarmee uw organisatie. Door een effectief recruitment traject, aangevuld met de juiste coaching, willen we een wereld creëren waarin ieder mens op zijn/haar plek is. Daarnaast zal kennis en creativiteit effectief worden benut, het potentieel zal worden ontdekt, en de ruimte zal worden gevonden om dit volledige potentieel optimaal te benutten. Door de autonomie en het bewustzijn van de medewerkers te vergroten, zullen ze tot een maximale ontwikkeling en vervulling komen.

“Recruitment Professionals” is hét Werving & Selectie bureau voor managers in Commerciële, Operationele en Ondersteunende functies. Wij zijn van mening dat de kwaliteit van organisaties wordt bepaald door de managers die er werken. Als management vacatures worden ingevuld met de juiste persoonlijkheden, worden medewerkers gestimuleerd al hun talenten in te zetten en zo hun potentieel optimaal benut. Met de juiste managers op het juiste moment op het juiste team, is heel veel mogelijk. Als medewerkers op de juiste manier worden gecoacht, zijn ze gelukkiger, loyaler en ondernemender. Ze voelen zich verantwoordelijker voor de klantbeleving en de resultaten van uw organisatie.

“Recruitment Professionals” acteert vanuit een netwerkgedachte. Via ons exclusieve netwerk van ambassadeurs weten we jong talent aan te trekken en bereiken we ervaren professionals. Deze laatsten meestal niet direct zoekend, maar latent in de markt en met de ambitie om hun “next level” te realiseren. Ze hebben allemaal passie en intrinsieke motivatie voor carrière, kennis en ontwikkeling binnen een management-rol.

Nieuw talent vinden wordt moeilijker en de concurrentie in de “War for Talent” zal toenemen

De gevolgen van de demografische ontwikkelingen zullen in toenemende mate merkbaar worden. Daarnaast is de “next Gen” medewerk(st)er zich zeer bewust van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Denk hierbij niet alleen aan primaire en secundaire voorwaarden, maar zeker ook aan de bedrijfsculturen en hoe er binnen organisaties wordt geïnvesteerd in mensen.
Lifetime employment is een verdwijnend concept. De komende decennia krijgen organisaties te maken met schaarste aan talent en anderzijds de behoefte van talent om zichzelf telkens verder te kunnen ontwikkelen. Voor organisaties neemt de noodzaak toe om zich meer en meer te richten op het koesteren van hun huidige en ontwikkelen van het toekomstige Human Capital.

Recruitment Professionals draagt bij in de prestaties van u, uw medewerkers en daarmee uw organisatie. Door een effectief recruitment traject, aangevuld met de juiste coaching, willen we een wereld creëren waarin ieder mens op zijn/haar plek is. Daarnaast zal kennis en creativiteit effectief worden benut, het potentieel zal worden ontdekt, en de ruimte zal worden gevonden om dit volledige potentieel optimaal te benutten. Door de autonomie en het bewustzijn van de medewerkers te vergroten, zullen ze tot een maximale ontwikkeling en vervulling komen.

Over mij

Mijn naam is Paul van Balen, bedenker en oprichter van “Recruitment Professionals”. Samen met mijn vrouw Jessica, mijn 2 zoons Bart en Wout en hond Bobby wonen we in het mooie Brabantse ‘s-Hertogenbosch. Na een carrière met uitdagende en verantwoordelijke management-rollen, vond ik mezelf na ruim 30 jaar professional genoeg om de diensten van “Recruitment Professionals” aan te gaan bieden. Een expert word je genoemd wanneer je ergens 10.000 uur in hebt gestopt. Met mijn “Management-uren” kom ik al snel op zo’n 83.200 uur. De eerste 26 jaar van mijn loopbaan heb ik me in een B2C omgeving bezig mogen houden met de Commerciële, Operationele en personele kant van de business. De laatste 7 jaar was dit aan de Supply Chain zijde en in een B2B omgeving. Werknemers hebben vanzelfsprekend al die jaren centraal gestaan. Centraal in sfeer, resultaat, klantbeleving, conflictsituaties, klantrelaties, elke vorm van samenwerking en centraal in elke gevoelsbeleving van iedere werkdag. Omdat dit kapitaal, met de bijbehorende persoonlijkheden, ambities en behoeftes me altijd hebben geïntrigeerd, ben ik de afgelopen jaren diverse Coaching opleidingen gaan volgen. Hierdoor kan ik mezelf vandaag de dag introduceren als gecertificeerd en enthousiast “Business Coach”, “NLP Coach”, “Personal/Life Coach”, Loopbaan Coach” , “Team Coach” en “Executive Coach”.

Al deze mooie ervaringen en opleidingen hebben mij doen inzien dat leren en ontwikkelen op drie logische niveaus dient plaats te vinden:

– Gedrag en vaardigheden (Vermogen)

Het aanbieden van kennis en vaardigheden en het geven van feedback op gedrag en resultaten, leidt vaak tot waardevolle resultaten. De praktijk leert dat bepaalde vaste patronen een adequate en optimale toepassing van het geleerde in de weg kunnen staan. Dergelijke belemmerende patronen komen vaak voor bij interactie, communicatie en leiderschap, waardoor de resultaten van het geleerde op het dit logisch niveau minder groot zijn.

– Patronen in denken, voelen en doen (Overtuiging)

Leren op dit logisch niveau vraagt om het verlaten van de eigen ‘comfortzone’ en het betreden van de ‘effortzone’. Dat kan gepaard gaan met weerstand, wat bij de juiste begeleiding een constructief en waardevol proces is. Bij de betrokkenen ontstaat hier namelijk inzicht in de eigen (aangeleerde) patronen en automatismen. En er ontstaat eigenaarschap voor het eigen leerproces. Er is nu geleerd om te leren. Dat geeft nieuwe energie en veel mogelijkheden om nieuwe kennis en vaardigheden adequaat toe te passen. Op dit niveau is duurzame verandering mogelijk.

– Identiteit

Op dit logische niveau gaat het om persoonlijke waarden, normen en principes: de fundamentele keuzes over wie we zijn. Hier ligt de sleutel voor een transformatie; zowel van het individu als van de organisatie. Een gedragsverandering op persoonlijk niveau, verbonden met de persoonlijke passie. Zo’n persoonlijke transformatie (verankerd in het ‘zijn’) kan zelfs leiden tot duurzame verschuivingen op team- en organisatieniveau. We spreken dan van een ‘lerende organisatie’.


Voor overige informatie verwijs ik naar mijn LinkedIn profiel.

Wilt u meer weten over……

Recruitment?
Coaching?
Recruitment & Coaching?
Ons?
Jezelf?
Neem dan gerust contact met ons op. Stuur ons een e-mail of bel met +31 (0) 6 511 99 543

Over mij

Mijn naam is Paul van Balen, bedenker en oprichter van “Recruitment Professionals”. Samen met mijn vrouw Jessica, mijn 2 zoons Bart en Wout en hond Bobby wonen we in het mooie Brabantse ‘s-Hertogenbosch. Na een carrière met uitdagende en verantwoordelijke management-rollen, vond ik mezelf na ruim 30 jaar professional genoeg om de diensten van “Recruitment Professionals” aan te gaan bieden. Een expert word je genoemd wanneer je ergens 10.000 uur in hebt gestopt. Met mijn “Management-uren” kom ik al snel op zo’n 83.200 uur. De eerste 26 jaar van mijn loopbaan heb ik me in een B2C omgeving bezig mogen houden met de Commerciële, Operationele en personele kant van de business. De laatste 7 jaar was dit aan de Supply Chain zijde en in een B2B omgeving. Werknemers hebben vanzelfsprekend al die jaren centraal gestaan. Centraal in sfeer, resultaat, klantbeleving, conflictsituaties, klantrelaties, elke vorm van samenwerking en centraal in elke gevoelsbeleving van iedere werkdag. Omdat dit kapitaal, met de bijbehorende persoonlijkheden, ambities en behoeftes me altijd hebben geïntrigeerd, ben ik de afgelopen jaren diverse Coaching opleidingen gaan volgen. Hierdoor kan ik mezelf vandaag de dag introduceren als gecertificeerd en enthousiast “Business Coach”, “NLP Coach”, “Personal/Life Coach”, Loopbaan Coach” , “Team Coach” en “Executive Coach”.

Wilt u meer weten over……

Recruitment?
Coaching?
Recruitment & Coaching?
Ons?
Jezelf?
Neem dan gerust contact met ons op. Stuur ons een e-mail of bel met +31 (0) 6 511 99 543

Pin It on Pinterest